Edytor obrazów GIF

Temat projektu: Zaprojektowanie i stworzenie programu komputerowego, przeznaczonego do edycji obrazów graficznych, zapisanych w formacie GIF. Zaprojektowanie funkcjonalności, pozwalającej na rysowanie prymitywów graficznych za pomocą sekwencji poleceń, podobnie jak ma to miejsce w programie AutoCAD;

Dziedzina problemu: teoria parserów / grafika komputerowa;

Stan projektu: zrealizowany;