Automatyzacja zadań w systemach operacyjnych

Temat projektu: Stworzenie oprogramowania komputerowego oraz funkcjonalnego języka skryptowego, zapewniającego możliwość dowolnej automatyzacji zadań wykonywanych przez grupę komputerów, w sieci lokalnej;

Dziedzina problemu: usługi sieciowe / systemy operacyjne;

Stan projektu: zrealizowany;