Pomiar głośności reklam

Temat projektu: Stworzenie oprogramowania, przeznaczonego do porównywania głośności reklam telewizyjnych i radiowych, względem głośności emitowanych programów, zgodnie z zaleceniem KRRiT (Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) i algorytmami zalecanymi przez ITU (ang. International Telecommuniaction Union);

Dziedzina problemu: analiza i przetwarzanie sygnałów cyfrowych / teoria sygnałów;

Stan projektu: zrealizowany;