Wykrywanie obiektów na obrazach graficznych

Temat projektu: Stworzenie systemu komputerowego, służącego wykrywaniu dowolnej kategorii obiektów na prezentowanych obrazach graficznych, z wykorzystaniem cech Haara i algorytmu AdaBoost;

Dziedzina problemu: sztuczna inteligencja / rozpoznawanie obrazów / wizja komputerowa / uczenie maszynowe;

Stan projektu: zrealizowany;