Sortowanie dużych tablic w sieciach rozproszonych

Temat projektu: Zaprojektowanie i stworzenie oprogramowania, działającego w rozproszonej sieci komputerów, zdolnego do posortowania dużych zbiorów danych (rzędzu 0.5 TB) w jak najkrótszym czasie. Na potrzeby projektu stworzono crawler sieciowy, przeszukujący zasoby Internetu w celu zgromadzenia jak największej ilości ciągów tekstowych;

Dziedzina problemu: obliczenia równoległe i rozproszone / obliczenia wysokiej wydajności / algorytmy;

Stan projektu: zrealizowany;