Wykrywanie reklam telewizyjnych

Temat projektu: Stworzenie oprogramowania, zdolnego do automatycznego rozpoznawania i wycinania reklam telewizyjnych z podanego na wejście materiału video;

Dziedzina problemu: sztuczna inteligencja / rozpoznawanie obrazów / wizja komputerowa;

Stan projektu: zrealizowany;