Scientific periodicals - list of publications

  • inż. Michał Majewicz, dr inż. Tomasz Gąciarz, "Detecting of TV commercials in video files" ("Wykrywanie reklam telewizyjnych w plikach video"), University Sessions of Scientific Groups 2011, Cracow University of Technology 2011 Publishing House;
  • inż. Michał Majewicz, dr inż. Tomasz Gąciarz, mgr inż. Krzysztof Czajkowski, "Detecting of TV commercials in video databases" ("Detekcja reklam w bazach danych video"), Studia Informatica, Volume 33, No. 2B (106) 2012;